Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyłem stacjonarne studia prawnicze w 2010 roku. 

     We wrześniu 2014 roku przystąpiłem, z sukcesem, do zawodowego egzaminu notarialnego. Następnie przez blisko dwa i pół roku pełniłem funkcję zastępcy notarialnego. W tym okresie zdobyłem cenne doświadczenie, tak bardzo potrzebne w należytym i prawidłowym wykonywaniu zawodu notariusza. Od maja 2017 roku prowadzę własną Kancelarię Notarialną. 

 

W życiu prywatnym jestem szczęśliwym mężem Kamili i dumnym ojcem dwóch synów - Jędrka i Jurka, a od niedawna także malutkiej Jagny.

 

W życiu prywatnym jestem szczęśliwym mężem Kamili i dumnym ojcem dwóch synów - Jędrka i Jurka.